Skip to content

వేద పుస్తకాన్ని అన్వేషించడం

క్రీస్తు రాకడ: ‘ఏడు’ కాలచక్రంలో

  • by

పవిత్ర ఏడు ఏడు అనేది పవిత్రతతో క్రమం తప్పకుండా ముడిపడి ఉన్న పవిత్ర సంఖ్య. గంగా, గోదావరి, యమునా, సింధు, సరస్వతి, కావేరి, మరియు నర్మదా అనే ఏడు పవిత్ర నదులు ఉన్నాయని పరిగణించండి.… Read More »క్రీస్తు రాకడ: ‘ఏడు’ కాలచక్రంలో

వర్ణం నుండి వర్ణ రహితం: ప్రజలందరికీ కోసం వస్తున్న మానవుడు

  • by

రిగ్ వేదంలోని పురుష సూక్తం ప్రారంభంలోనే రాబోయే వ్యక్తిని ముందుగానే వేదాలు చూశాయి. అప్పుడు మేము హీబ్రూ వేదాలతో కొనసాగాము, సంస్కృత, హీబ్రూ వేదాలు (బైబిలు) రెండింటినీ సత్యస్వరూపి అయిన యేసు (నజరేయుడైన యేసు) నెరవేర్చాలని సూచించారు.… Read More »వర్ణం నుండి వర్ణ రహితం: ప్రజలందరికీ కోసం వస్తున్న మానవుడు

వచ్చే రాజు కీర్తిగల రాజు: వందల సంవత్సరాల ముందే పేరు పెట్టబడింది

  • by

విష్ణు పురాణం రాజు వేనుని గురించి చెప్పుతుంది. వేను మంచి రాజుగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, అవినీతి ప్రభావాల కారణంగా అతను చాలా చెడ్డవాడు అయ్యాడు, అతడు బలులు, ప్రార్థనలను నిషేధించాడు. అతడు విష్ణువు కంటే గొప్పవాడని… Read More »వచ్చే రాజు కీర్తిగల రాజు: వందల సంవత్సరాల ముందే పేరు పెట్టబడింది

కొమ్మ సంకేతం: వట సావిత్రీలో నిరంతరంగా ఉన్న మర్రి చెట్టు

  • by

వట వృక్షం, బార్గాడు లేదా మర్రి చెట్టు దక్షిణ ఆసియాలోఆధ్యాత్మికు కేంద్రముగా ఉంది, మరియు ఈ చెట్టు భారత దేశం యుక్క జాతీయ వృక్షం. ఇది మరణ దేవుడు అయిన యముడుతో ముడిపడి ఉండిది.… Read More »కొమ్మ సంకేతం: వట సావిత్రీలో నిరంతరంగా ఉన్న మర్రి చెట్టు

కురుక్షేత్రములో జరిగిన యుద్ధములో వలె: ‘అభిషిక్తుడైన’ నాయకుని యొక్క రాకను గూర్చి ప్రవచించబడింది

  • by

మహాభారత పురాణములో భగవద్గీత జ్ఞాన కేంద్రముగా ఉన్నది. ఇది ఒక గీతముగా (పాట) వ్రాయబడినప్పటికీ, నేడు దీనిని చదువుతారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధమునకు – రాజుల కుటుంబము యొక్క ఇరు పక్షముల మధ్య జరిగిన యుద్ధము… Read More »కురుక్షేత్రములో జరిగిన యుద్ధములో వలె: ‘అభిషిక్తుడైన’ నాయకుని యొక్క రాకను గూర్చి ప్రవచించబడింది

రాజ్ వలె: యేసు క్రీస్తు అను పేరులో ‘క్రీస్తు’ అను మాటకు అర్థం ఏమిటి?

  • by

కొన్నిసార్లు యేసు యొక్క చివరి పేరు ఏమిటి అని నేను ప్రజలను అడుగుతాను. వారు సాధారణంగా ఇలా జవాబిస్తారు, “ఆయన చివరి పేరు ‘క్రీస్తు’ అనుకుంటా, కాని నాకు సరిగా తెలియదు.” అప్పుడు నేను… Read More »రాజ్ వలె: యేసు క్రీస్తు అను పేరులో ‘క్రీస్తు’ అను మాటకు అర్థం ఏమిటి?

లక్ష్మీ నుండి శివుని వరకు: శ్రీ మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు & శాపములు నేడు ఎలా ప్రతిధ్వనిస్తాయి

  • by

ఆశీర్వాదము మరియు అదృష్టమును గూర్చి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు, అదృష్టము, సఫలత మరియు ఐశ్వర్య దేవతయైన లక్ష్మీ మీదికి మన ధ్యాస మళ్లుతుంది. దురాశ లేకుండా చేయు కష్టమును ఆమె దీవిస్తుంది. పాల సముద్రమును… Read More »లక్ష్మీ నుండి శివుని వరకు: శ్రీ మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు & శాపములు నేడు ఎలా ప్రతిధ్వనిస్తాయి

యోం కిప్పుర్ – అసలైన దుర్గా పూజ

  • by

దుర్గా పూజ (లేక దుర్గోత్సవము) అశ్విని మాసములోని 6-10 దినములలో దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతములోని అనేక చోట్ల జరపబడుతుంది. దుర్గా దేవి ప్రాచీన కాలములో అసురుడైన మహిషాసురుడుతో చేసిన యుద్ధములో పొందిన జయమును జ్ఞాపకము… Read More »యోం కిప్పుర్ – అసలైన దుర్గా పూజ

పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

  • by

మనము కలియుగములో జీవిస్తున్నామని సహజంగా అందరు ఒప్పుకుంటారు. ఇది నాలుగు యుగములలో చివరిది. మిగిలిన మూడు యుగములు సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము. ఈ నాలుగు యుగములలో సామాన్యముగా ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే, మొదటి యుగమైన… Read More »పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

కాళీ, మరణము & పస్కా చిహ్నము

  • by

కాళీ సాధారణంగా మరణ దేవత అయ్యున్నది. అక్షరార్థంగా ఇది సంస్కృత పదమైన కాల్ అనగా కాలము నుండి వెలువడుతుంది. కాళీ యొక్క చిత్రములు భయమును కలిగించునవిగా ఉంటాయి. ఆమె నరకబడిన తలల హారమును, నరకబడిన… Read More »కాళీ, మరణము & పస్కా చిహ్నము