యేసు సిలువ వేయబడ్డాడు

6 వ రోజు: మంచి శుక్రవారం – యేసు’ మహా శివరాత్రి

  • by

మహా శివరాత్రి (శివుని గొప్ప రాత్రి) వేడుకలు ఫాల్గన (ఫిబ్రవరి / మార్చి) 13 వ సాయంత్రం ప్రారంభమై 14 వ తేదీ వరకు కొనసాగుతున్నాయి. ఇతర పండుగలకు భిన్నంగా, ఇది సూర్యోదయం తరువాత… Read More »6 వ రోజు: మంచి శుక్రవారం – యేసు’ మహా శివరాత్రి