పురాతన రాశిచక్రం యొక్క మీ మీనం రాశి

  • by

మీనం, పురాతన రాశిచక్ర కథ ఏడవ అధ్యాయం, రాశిచక్ర విభాగంలో భాగం, రాబోయే విజయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. మీనం రెండు చేపల యొక్క చిత్రాన్ని ఒక పొడవైన బ్యాండ్‌తో కట్టివేస్తుంది. పురాతన రాశిచక్రం నేటి పఠనంలో, మీ కుండ్లి నుండి మీ వ్యక్తిత్వంపై ప్రేమ, అదృష్టం, సంపద, ఆరోగ్యం మరియు అంతర్దృష్టిని కనుగొనడానికి మీరు మీనం కోసం జాతకాన్ని అనుసరిస్తారు.

కానీ పూర్వీకులకు దీని అర్థం ఏమిటి?

పొడవైన బంధం ద్వారా అనుసంధానించబడిన రెండు చేపల చిత్రం ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

హెచ్చరించు! దీనికి సమాధానమివ్వడం వల్ల మీ జ్యోతిషాను ఉహించని మార్గాల్లో తెరుస్తుంది – మిమ్మల్ని వేరే ప్రయాణానికి బయలుదేరండి, అప్పుడు మీ కుండ్లీని తనిఖీ చేసేటప్పుడు మీరు ఉద్దేశించినది…

మేము పురాతన జ్యోతిష్ను అన్వేషించాము మరియు కన్య నుండి కుంభం వరకు పురాతన కుండలిని పరిశీలించాము, మేము మీనం తో కొనసాగుతాము. నక్షత్రాల ఈ పురాతన జ్యోతిషశాస్త్రంలో ప్రతి అధ్యాయం ప్రజలందరికీ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఆధునిక జాతక కోణంలో ‘మీనం’ కాకపోయినా, మీనం నక్షత్రాలలోని పురాతన కథ తెలుసుకోవడం విలువ.

నక్షత్రరాశి మీనం

మీనం ఏర్పడే నక్షత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ ఫోటోలో పొడవైన బంధం కలిసి ఉంచిన రెండు చేపలను పోలిన ఏదైనా మీరు చూడగలరా?

మీనం తయారుచేసే నక్షత్రాల ఫోటో

‘మీనం’ లోని నక్షత్రాలను పంక్తులతో కనెక్ట్ చేయడం కూడా చేపలను స్పష్టంగా చూపించదు. ప్రారంభ జ్యోతిష్కులు ఈ నక్షత్రాల నుండి రెండు చేపలను ఎలా ఆలోచించారు?

గీతాలు ద్వారా అనుసంధానించబడిన నక్షత్రాలతో మీనం కూటమి

కానీ ఈ సంకేతం మానవ చరిత్రలో మనకు తెలిసినంతవరకు వెనుకకు వెళుతుంది. 2000 సంవత్సరాలకు పైగా పురాతనమైన ఈజిప్టులోని డెండెరా ఆలయంలోని రాశిచక్రం ఇక్కడ ఉంది, రెండు మీనం చేపలు ఎరుపు రంగులో ఉన్నాయి. బంధంని వాటిని ఎలా బంధిస్తుందో మీరు కుడి వైపున ఉన్న స్కెచ్‌లో కూడా చూడవచ్చు.

మీనం తో డెండెరా యొక్క పురాతన ఈజిప్షియన్ రాశిచక్రం ప్రదక్షిణ చేసింది

జ్యోతిషశాస్త్రం మనకు తెలిసినంతవరకు ఉపయోగించిన మీనం సాంప్రదాయ చిత్రం క్రింద ఉంది.

జ్యోతిషశాస్త్ర మీనం చిత్రం

రెండు చేపల అర్థం ఏమిటి?

బంధం వారి రెండు తోకలకు కట్టుబడి ఉందా?

మీకు & నాకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

మీనం యొక్క అసలు అర్థం

చేపల తోక చనిపోతున్న మేక తల నుండి ప్రాణాన్ని పొందిందని మకరం చూపించింది. కుంభం, చేప – దక్షిణ మీనకు పోసిన నీటిని చూపించింది. ఈ చేప జీవ జాలం అందుకునే అనేక మందిని సూచిస్తుంది. దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు శ్రీ అబ్రహం దీనిని ముందుగానే చూశాడు

3 అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములనుగూర్చి దేవుడు–మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తిన కూడదనియు, వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పెనని సర్పముతో అనెను.

ఆదికాండము 12: 3

18మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నియు నీ సంతానమువలన ఆశీర్వదించబడును నాతోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చెననెను.

ఆదికాండము 22:18

రాబోయే ఆయన ద్వారా విమోచించబడిన బహుళజాతి రెండు సమూహాలుగా వేరు చేసారు

   నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించియున్నాను.

యెషయా 49: 6

యెషయా ‘యాకోబు తెగలు’ (అంటే యూదులు) అలాగే ‘అన్యజనుల’ గురించి రాశాడు. ఇవి మీనం రెండు చేపలు. యేసు తన శిష్యులను పిలిచినప్పుడు వారితో చెప్పాడు

ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతునని వారితో చెప్పెను;

మత్తయి 4:19

యేసు మొట్టమొదటి అనుచరులు చేపల చిహ్నాన్ని తమకు చెందినవారని చూపించడానికి ఉపయోగించారు. పురాతన సమాధి నుండి ఫోటోలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

పురాతన సమాధిపై గ్రీకు అక్షరాలతో చేపల చిహ్నం
పురాతన రోమీయులు సమాధులపై చేపల చిహ్నం
శిలలో చెక్కబడిన రెండు చేపలు

మీనం యొక్క రెండు చేపలు, యాకోబు తెగలు మరియు యేసును అనుసరిస్తున్న ఇతర దేశాల చేపలు ఆయనకు ఇచ్చిన సమాన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కట్టు రెండు చేపలను సమానంగా గట్టిగా కలిగి ఉంది.

కట్టు – ప్రయాణిస్తున్న బంధం

మీనం కట్టు, రెండు చేపలను కలుపుతుంది. కట్టు రెండు చేపలను బందీగా ఉంచుతుంది. కానీ గొర్రె, మేష గొట్టం కట్టు వైపు రావడాన్ని మనం చూస్తాము. మేషం చేత చేపలు విముక్తి పొందిన రోజు గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది.

రాశిచక్రంలో మేషం తో మీనం. బృందాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మేషం యొక్క గొట్టం వస్తోంది

ఈ రోజు యేసు అనుచరులందరి అనుభవం ఇది. బాధ, క్షయం, మరణానికి మన ప్రస్తుత బంధాన్ని బైబిలు వివరిస్తుంది. కానీ ఇప్పటికీ ఆశతో ఈ బంధం నుండి స్వేచ్ఛా దినం కోసం ఎదురుచూస్తోంది (మీనం బ్యాండ్ చేత ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది).

18మనయెడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమయెదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్నతగినవి కావని యెంచుచున్నాను.౹ 19దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షతకొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది.౹ 20-21ఏలయనగా సృష్టి, నాశనమునకులోనయిన దాస్యములోనుండి విడిపింపబడి, దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమగల స్వాతంత్యము పొందుదునను నిరీక్షణకలదై, స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వ్యర్థపరచ బడెను.౹ 22సృష్టి యావత్తు ఇదివరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవవేదనపడుచునున్నదని యెరుగుదుము.౹ 23అంతేకాదు, ఆత్మయొక్క ప్రథమ ఫలముల నొందిన మనము కూడ దత్త పుత్రత్వముకొరకు, అనగా మన దేహముయొక్క విమోచనముకొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము.౹ 24ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితిమి. నిరీక్షింపబడునది కనబడునప్పుడు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచున్న దానికొరకు ఎవడు నిరీక్షించును?౹ 25మనము చూడనిదాని కొరకు నిరీక్షించినయెడల ఓపికతో దానికొరకు కనిపెట్టుదుము.

రోమీయులుకు 8:18-25

మరణం నుండి మన శరీరాల విముక్తి కోసం మేము వేచి ఉన్నాము. ఇది మరింత వివరిస్తుంది

50సహోదరులారా, నేను చెప్పునది ఏమనగా రక్తమాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొన నేరవు; క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనదు.౹ 51-52ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను; మన మందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో, ఒక రెప్ప పాటున, కడబూర మ్రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము. బూర మ్రోగును; అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, మనము మార్పు పొందుదుము.౹ 53క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియున్నది; మర్త్యమైన యీ శరీరము అమర్త్యతను ధరించుకొనవలసియున్నది.౹ 54ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు, ఈ మర్త్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనినప్పుడు, విజయమందు మరణము మ్రింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును.౹ 55ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీముల్లెక్కడ?౹ 56మరణపుముల్లు పాపము; పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే.౹ 57అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక.

1 కొరింథీయులు 15: 50-57

మీనం యొక్క చేపల చుట్టూ ఉన్న కట్టు మన ప్రస్తుత పరిస్థితిని చిత్రీకరిస్తుంది. మేష రాశి మమ్మల్ని విడిపించుకోవాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము. బంధం నుండి మరణం వరకు ఈ స్వేచ్ఛ మీనం ఉన్న వారందరికీ వస్తుంది. మీనం సంకేతం యేసు విజయం మనకు జీవన జాలం ఇవ్వడమే కాక, మన ప్రస్తుత బంధం నుండి క్షయం, ఇబ్బంది మరియు మరణం వరకు విడుదలయ్యే రోజు రాబోతోందని ప్రకటించింది.

మీనం జాతకం

జాతకం గ్రీకు ‘హోరో’ (గంట) నుండి వచ్చినందున మరియు ప్రవచనాత్మక రచనలు మనకు ముఖ్యమైన గంటలను సూచిస్తాయి కాబట్టి, మీనం ‘హోరో’ ను మేము గమనించాము. చేపలు నీటిలో సజీవంగా ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పటికీ కట్టుచే కట్టుబడి మీనం హోరో పఠనాన్ని సూచిస్తాయి. నిజమైన జీవితం కానీ పూర్తి స్వేచ్ఛ కోసం వేచి ఉంది.

2వారు మిమ్మును సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిమ్మును చంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచున్నానని అనుకొను కాలమువచ్చుచున్నది.౹ 3వారు తండ్రిని నన్నును తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు.౹ 4అవి జరుగుకాలము వచ్చినప్పుడు నేను వాటినిగూర్చి మీతో చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొనులాగున యీ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను; నేను మీతోకూడ ఉంటిని గనుక మొదటనే వీటిని మీతో చెప్పలేదు.

యోహాను 16: 2-4

11వారు సమాజమందిరముల పెద్దలయొద్దకును అధిపతులయొద్దకును అధికారులయొద్దకును మిమ్మును తీసికొని పోవునప్పుడు మీరు–ఏలాగు ఏమి ఉత్తరమిచ్చెదమా, యేమి మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 12మీరేమి చెప్పవలసినదియు పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడియలోనే మీకు నేర్పుననెను.

లూకా 12: 11-12

మనము కుంభం, సమయంలో, మీనం సమయంలో కూడా జీవిస్తాము. కుంభం చేపలకు ప్రాణం పోసేందుకు నీటిని (దేవుని ఆత్మ) తీసుకువచ్చింది. కానీ మేము రాశిచక్ర కథ మధ్యలో మాత్రమే ఉన్నాము మరియు చివరి ధనుస్సు విజయం భవిష్యత్తులో ఉంది. యేసు ముందే హెచ్చరించినట్లుగా, ఈ సమయంలో మనం ఇప్పుడు ఇబ్బందులు, కష్టాలు, హింసలు మరియు శారీరక మరణాలను ఎదుర్కొంటున్నాము. చేపలను పట్టుకున్న బ్యాండ్లు నిజమైనవి. కట్టుచే తాత్కాలికంగా పట్టుకున్నప్పటికీ మేము ఇప్పటికీ జీవ జలం రుచి చూస్తాము. పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తుంది, బోధిస్తుంది మరియు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది – మరణం ఎదురుగా కూడా. మీనం గంటకు స్వాగతం.

మీ మీనం పఠనం

మీరు, నేను ఈ రోజు మీనం జాతకం పఠనాన్ని ఈ క్రింది వాటితో అన్వయించవచ్చు.

మీనం జాతకం మీరు రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొనాలని ప్రకటించింది. వాస్తవానికి ఆ రాజ్యానికి మీ ప్రయాణంలో కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు ఇబ్బందులు, కష్టాలు, బాధలు మరియు మరణం కూడా. ఇది మిమ్మల్ని దిగజార్చవద్దు. ఇది మీలో మూడు లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయగలదు కాబట్టి ఇది నిజంగా మీ ప్రయోజనం. విశ్వాసం, ఆశ, ప్రేమ. మీనం బృందాలు మీలో దీన్ని చేయగలవు – మీరు హృదయాన్ని కోల్పోకపోతే. బాహ్యంగా మీరు వృధా అవుతున్నప్పటికీ, లోపలికి మీరు రోజు రోజుకు పునరుద్ధరించబడుతున్నారు. ఎందుకంటే మీలో ఆత్మ మొదటి ఫలాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు మీ శరీరం విముక్తి కోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు లోపలికి కేకలు వేస్తున్నప్పటికీ, ఈ నిజమైన సమస్యలు మిమ్మల్ని రాజు మరియు అతని రాజ్యంతో అనుకూలంగా చేస్తే మీ మంచి కోసం పనిచేస్తున్నాయని గుర్తించండి.

ఈ సత్యంతో మిమ్మల్ని మీరు కొనసాగించండి: తన గొప్ప దయతో రాజు యేసును మృతులలోనుండి పునరుత్థానం చేయడం ద్వారా సజీవ నిరీక్షణగా, మరియు ఎప్పటికీ నశించని, పాడుచేయలేని లేదా మసకబారలేని వారసత్వంగా మీకు కొత్త జన్మనిచ్చాడు. ఈ వారసత్వం మీ కోసం స్వర్గంలో ఉంచబడుతుంది, వారు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని శక్తితో రక్షించబడతారు, చివరిసారిగా బయటపడటానికి సిద్ధంగా ఉన్న మోక్షం వచ్చే వరకు. వీటన్నిటిలో మీరు ఎంతో ఆనందిస్తారు, అయితే ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మీరు అన్ని రకాల పరీక్షలలో దుఖాన్ని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఇవి మీ విశ్వాసం యథార్థతను రుజువు చేశాయి-బంగారం కన్నా ఎక్కువ విలువైనవి, ఇది అగ్ని ద్వారా శుద్ధి చేయబడినప్పటికీ నశించిపోతుంది. వారు రాజు రాకడ వద్ద ప్రశంసలు, కీర్తి, గౌరవానికి దారి తీస్తారు.

రాశిచక్ర కథ ద్వారా మరియు మీనం లోతుగా

ఈ విముక్తి ఎలా మేషరాశిలో కనిపిస్తుంది. ప్రాచీన జ్యోతిషా జ్యోతిషశాస్త్రం యొక్క ఆధారాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి. కన్యతో దాని ప్రారంభాన్ని చదవండి.

మీనంకు సంబంధించిన మరిన్ని రచనలను కూడా చదవండి:

రాశిచక్ర అధ్యాయాల PDF ని పుస్తకంగా డౌన్‌లోడ్ చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *